GDPR- Ochrana osobných údajov

Služba spracovania GDPR bezpečnostnej smernice a ďalšej dokumentácie ako aj odborné poradenstvo s novým nariadením.

Pripravíme na mieru všetky potrebné procesy a dokumentáciu, nevyhnutné na vyriešenie otázky ochrany osobných údajov vo Vašej spoločnosti. Táto služba je určená pre spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví.

Účelom GDPR bezpečnostnej dokumentácie vypracovanej podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) je vymedziť rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb pôsobiacich na informačný systém spoločnosti spracúvajúcej osobné údaje fyzických osôb, z hľadiska možného narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti, funkčnosti a ochrany osobných údajov. Podľa druhu spracúvaných osobných a dôverných informácií, druhu a spôsobu manipulácií s nimi je potrebné vykonať najmä také opatrenia, aby tieto údaje (najmä v prípade spracúvania osobitných kategórií osobných údajov) nemohli byť zneužité, a súčasne aby (najmä v prípade dôležitých a nenahraditeľných údajov) nemohlo dôjsť k ich zničeniu.

Bezpečnostná dokumentácia spoločnosti má zaistiť najmä:

 • Zabezpečenie ochrany osobných a dôverných údajov pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
 • Minimalizáciu rizík pri prevádzke informačného systému pred napadnutím jeho komponentov (aktív).
 • Zabezpečenie kontinuity činností v informačnom systéme aj v prípade jeho narušenia.
 • Zabezpečenie ochrany jeho komponentov (aktív),
  zabezpečenie ohodnotenia o ošetrenia rizík.
 • Stanovenie rovnováhy medzi akceptovateľnými stratami a (jednorazovými a stálymi) nákladmi na predchádzanie im.
 • Zabezpečenie realizácie preventívnych opatrení.
 • Zabezpečenie pripravenosti na aktívny prístup pri riešení akéhokoľvek narušenia, systému.
 • Analýzu možnosti napadnutia.
 • Stanovenie úrovne bezpečnosti. (pozmeniť)
 Povinnosť vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu vzniká v prípadoch keď:
 • spoločnosť alebo organizácia spracúva osobné údaje v osobitnej kategórií (citlivé údaje ako rodné číslo, zdravotný údaj a pod.) v počítačoch prepojených s verejne prístupnou počítačovou sieťou (internet),
 • alebo sa spracúvajú osobné údaje v informačnom systéme, ktorý slúži na zabezpečenie verejného záujmu.

Služba obsahuje:

 • analýzu stavu spracúvania osobných údajov
 • zavedenie evidencie dátových systémov
 • stanovenie vašich povinností
 • vypracovanie dokumentov
 • poučenie oprávnených osôb
 • poverenie zodpovednej osoby
 • stanovenie úrovne bezpečnosti
 • zabezpečenie ochrany osobných údajov pred ich odcudzením, stratou, poškodením, rozširovaním či neoprávneným prístupom
 • analýzu možnosti napadnutia
 • zabezpečenie realizácie preventívnych opatrení
 • komunikáciu s daňovým úradom
 • zaslanie dokumentácie klientov
V prípade záujmu o naše služby stačí vyplniť kontaktný formulár. Na Vaše otázky odpovieme IHNEĎ a so všetkým Vám radi pomôžeme.
previous arrow
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie- AXIOM Kosice

Všetko prebehlo v zmysle dohody, presne podľa očakávaní. Jednoduché a úplne spĺňa všetky požiadavky pre založenie akejkoľvek novej firmy.

Všetko prebehlo v zmysle dohody, presne podľa očakávaní. Jednoduché a úplne spĺňa všetky požiadavky pre založenie akejkoľvek novej firmy.

Mgr. Dušana Vraňuchová

AXIOM Košice, s.r.o.

Referencie - Coffe Piano

Služby EFINANCE som využil viackrát a môžem túto firmu vrelo odporučiť. Férovosť a priateľský prístup v nás zanechali výborný dojem. Ďakujeme .

Služby EFINANCE som využil viackrát a môžem túto firmu vrelo odporučiť. Férovosť a priateľský prístup v nás zanechali výborný dojem. Ďakujeme .

Služby EFINANCE som využil viackrát a môžem túto firmu vrelo odporučiť. Férovosť a priateľský prístup v nás zanechali skvelý dojem. Ďakujeme.

Miroslav Bilišňanský

Coffee piano s.r.o.

Referencie - RENAGY

S prístupom som bol maximálne spokojný. Naozaj promptné vybavenie, prehľadné informovanie a jednoduchý postup. Celý proces bol sprevádzaný odbornosťou a ústretovosťou.

Mária Nagyová

RENAGY s.r.o.

Referencie - Byt Uno

So službami založenia s.r.o. a pri vypracovaní dokumentácie pre ochranu osobných údajov som bol veľmi spokojný.
Výborná cena a skvelý servis.

Vincenzo Malangone

Byt Uno s.r.o.

next arrow

Dôvody prečo využiť naše služby ochrany osobných údajov

Úspora času a energie

Vďaka nášmu rýchlemu a proaktívnemu prístupu Vám šetríme Váš čas a pripravíme Vám všetko na mieru.

Spoľahlivosť

Pri dodaní služieb sa môžete spoľahnúť na priebežnú ústretovú komunikáciu z našej strany a garantujeme dodanie v rámci dohodnutého termínu.

Komplexná podpora

Poskytujeme široké portfólio služieb pre úspešné rozbehnutie Vášho podnikania ako vypracovanie zmlúv, smerníc a poskytnutie ekonomického poradenstva.

Dostupnosť

Naše služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.

Garancia ceny

Nemusíte sa obávať žiadnych skrytých poplatkov, cena je vopred presne stanovená a nemenná.

Odbornosť

Profesionálna príprava bezpečnostnej dokumentácie a odborná pomoc vyškoleného personálu.